lördag, augusti 27, 2011

Heliga kor kan man inte äta


Det sägs att marknadsekonomi är det mest effektiva sättet skapa en rättvis fördelning i världen - men när jag tittar mej omkring så verkar inte det stämma - en liten del av jordens befolkning förbrukar lejonparten av de gemensamma resurserna och konflikterna kring dessa resurser ökar. Begränsar jag mitt gloende till de mest oundgängliga marknadsutsatta varorna - nämligen det vi ska äta - då framstår fördelningen direkt ojämlik.

Om marknaden agerade med någon form av hederskodex i botten, då tycker jag att det vore sunt om man avstod spekulation i 'känsliga marknader'.

Frågan som dyker upp hos mej är:

Varför har inte marknaden själv 'identifierat' att man biter sej i sitt eget feta ben, då man utsätter det som är grunden för alla - nämligen livsmedel - för den så diffusa marknadskraften?

Med allt högre priser på livsmedel så drabbas den som har minst hårdast, att avsätta 150 kr istf 100 kr på mat är lätt för den som äger en tusenlapp. Den som inte ens tjänar 100 kr om dagen - kan inte öka sina kostnader. Ska vi låta oss förvånas den dagen en och annan råvarubörs sprängs i luften?

Varför avstår inte marknadsaktörerna? Varför är det så att analytiker som ser vad som sker håller tyst?

När nu tom marknadsvänner på regeringsnivå, äntligen ser baksidan av att utsätta de fattigaste för 26% höjda priser, så hade iaf jag förväntat mej någon form av kommentar från marknadens representanter.

Tänker jag efter så blir jag nog inte marknadsekonomins tillskyndare. Jag har svårt att bevittna att spekulation ska ta död på människor och till det kan man lägga det absurda att vi enskilda förväntas ge pengar till div projekt/organisationer - där vi redan vet att vissa kända och mindre kända personer uppbär rätt hyfsade löner och att kanske bara 10 procent av det vi ger verkligen når fram.

(Jag är medveten om att de 10 procent jag anger inte är hela sanningen - men sant är att det i de allra flesta fall är mindre än 40 procent som når fram)

Tänk efter: Om du ger 20 kronor så når kanske 2 kronor fram där ute på fältet - vart tar de andra 18 kronorna vägen?

Och du har väl redan förstått att vem som än vill hjälpa till, får betala marknadspris för de livsmedel som ska bli bistånd/nödhjälp?

Nej för allt i världen inför en transaktionsskatt som gäller globalt!
Man kanske dessutom ska kräva att köp och sälj av värdepapper ska ske via människor och inte datoriserade robotprogram.

Och låt oss satsa på ett transparent SIDA, vad som nu behöver göras där ... också *suck*.


Inga kommentarer: