tisdag, april 24, 2012

TeliaSonera - När börjar ansvaret?


"Enskilda bolag är aldrig skyldiga. Det är orimligt att kräva att TeliaSonera eller andra internationella teleoperatörer ensamma ska ta världssamfundets roll när det gäller att värna det fria ordet. Ansvaret vilar rimligen på politiker och regeringar. Men vi blir självfallet också illa till mods när information från näten används för att bryta mot mänskliga rättigheter. Självklart är det ett dilemma, men vi får enligt OECD inte bryta mot den lokala lagstiftningen" skriver Lars Nyberg.

TeliaSonera ska ta ansvar innan man går in på en ny marknad - villkoren som ställs på en operatör är troligen tydliga redan innan operatören får sin licens? Det fel TeliaSonera begick var att med öppna ögon gå in på en marknad där man på förhand vet att regimen kräver full koll på sina medborgare.

Handen på hjärtat Lars Nyberg - Du hade inte av egen fri vilja längs någon tidslinje tänkt uttrycka det du idag kallar 'obehag' - det har du tvingats till av Uppdrag Granskning.

Janne

Avslutningsvis är jag tacksam om du som jag, vill driva på så vi får en rimligare lönenivå för våra politiker.  Dom
verkar ha svårt att klara av det på egen hand och visst vill vi hjälpa dem?

Skriv på!

Inga kommentarer: