söndag, december 29, 2013

Bo Rohtstein - ge rätt människor dina signaler


Först blir jag upprörd - sen blir jag bara ledsen. En klok människa lånar sej till arbetslinjen även för de mest utblottade.En människa med kunskap och all EU's statistik i sina händer, kliver fram och säger att detta ska kriminaliseras - att ge till en medmänniska?

Grunden för Bo Rothsteins resonemang må aldrig vara så god på lång sikt - men spelar nu allt brunaktigt i  händerna och ger inte den enskilde den hjälp som den enskilde behöver i sin personliga situation.

"Jag är övertygad om att ett förbud mot att ge till gatutiggare skulle sända en viktig signal om de allvarliga underliggande problem som denna verksamhet grundar sig på och därmed tvinga fram mera omfattande strukturella stödinsatser för att verksamt bistå denna utsatta grupp."

Bo Rothstein tar därmed ifrån mej rätten att ge till den jag vill, Bo Rothstein tar sej rätten att definiera vad som är tiggeri - en farlig väg.

Ska de fattiga plötsligt vänta på att få sina rättmätiga behov tillfredsställda av politiker? Ska enskilda EU medborgare svälta ihjäl i sin väntan på att politiker i det egna landet och de starka länderna inom EU kokar ihop en medioker 'quick fix'och vad kan då denna cocktail innebära?

Ett tvingande 'boende' för tiggaren, för att utreda vilken EU nation som har ansvaret för att den enskilde 'tiggande' medborgaren inom EU-borgen ska få sitt absoluta minimum för att klara sin livhanke? 

Det skulle antagligen bli lika godtyckligt som flyktingmottagningen i olika EU länder är idag och det skapar bara nya 'smugglare' - det som händer idag visste alla innan det hände. Eller vill du Bo Rothstein säga något annat? EU bestod/består av några få ekonomiska lokomotiv och till det en rad av korrupta stater som är med i EU för att EU till varje pris skulle växa. Syftet var att skapa en motvikt till USA - allt var tänkt att växa och bli världens starkaste ekonomi. EU skulle bli starkare än USA och Euron skulle bli världsvaluta.

Det blev inte så, EU befinner sig i en av de största sociala kriser vi har haft sedan andra världskrigets slut och fördelningen har inte varit lika ojämn mellan rik och fattig sedan Krüger kraschen.

Då plötsligt ska jag som individ kunna straffbeläggas för att jag ger den som uppenbart behöver mer än jag? Var har Bo Rothsteins politiker varit som borde ta ansvar för tiggarna?

Är det så illa att politikerna inte ser tiggarna eller struntar i att läsa rapporterna om hur det ekonomiska välståndet fördelar sej inom EU? EU länderna är säkerligen nog så informerade genom sitt eget EuroStat, det är bara att läsa och ta upp trenderna som syftar många år framåt. 

Strukturen är känd - Göran Persson drog en slö lans mot 'massinnvandring' och fick all den kritik han skulle ha. Bo Rothstein - vänd dej direkt till de som behöver signalsubstanser rakt in i blodet - politikerna som skrev avtal med diktaturer söder om medelhavet för att vi i nord skulle slippa det problem som EU vägrade se inom sin egen borg och som man med öppna ögon ser växa som problem idag - dag för dag.

Att nu belägga mej som enskild givare med rättslig påföljd besvärar nog inte de som tidigare borde ha fattat kloka beslut - snarare tvärtom.


Janne

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag delar professor Rothsteins ide om att vi måste förbjuda verksamhet som försätter andra i misär eller bidrar till att behålla människor i misär. Jämförelsen med sexköpslagen är lysande. Själv anser jag att sexköpslagen är felaktig eftersom den mest kan ses som en politisk manifestation av de som misslyckas med att lösa de verkliga problemen. Det vi behöver är en slavköpslag. En lag som straffar alla som på ett eller annat sätt utnyttjar människor i misär eller som bidrar till att människor försätts i misär. I dagens Sverige finns det mängder av verksamheter som utnyttjar människor i misär. Varför skall vi enbart bestraffa de som köper sex? Vi borde istället se över utsatta branscher såsom städföretag, byggföretag, åkerier och restauranger. Detta är bara en liten del, listan kan göras lång. I många av företagen som verkar i dessa branscher finns papperslösa, jobbsökare, invandrare från Långtbortistan och andra som hamnat utanför våra sociala skyddsnät. Varför straffar vi bara sexköpare när så många andra bidrar till utsattas misär? Det är inte så länge sedan vi kunde läsa att svartjobbare städade på regeringskansliet och hos McDonalds. Vi vet att många åkerier anlitar tvivelaktiga underentreprenörer. På många restauranger finns det folk med usla villkor. Byggföretag har i många fall utnyttjat underentreprenörer från låglöneländer som gett sina anställda skitlöner. Varför bestraffas inte de som utnyttjar dessa på samma sätt som sexköpare?
Låt hjälpen till behövande i första hand gå genom våra kommuner och i andra hand genom seriösa hjälporganisationer såsom stadmissionen och frälsningsarmen. Tanken på det gamla folkpartistförslaget om statliga eller statligt kontrollerade bordeller ligger inte långt borta. Vi borde kanske se skillnaden på att köpa sex av en hittvingad tonårstjej som vi inte kan tala med och en trettioårig svensktalande kontorsråtta som vill utöka shoppingkassan och ber om lite mer än taxipengar. Men sådant ger kanske inte politiker positiva rubriker och om kommunerna skulle tvingas att agera skulle detta kosta (skatte)pengar.
När det sedan gäller förbud mot tiggeri så undrar jag om inte detta kan jämföras med förbud mot gatuprostitution. Här borde vi i första hand, före förbud, tvinga de sociala myndigheterna att agera. Men det vore kanske på sin plats att lokalt kunna förbjuda sådana verksamheter inom vissa områden, exempelvis i omedelbar närhet (2-300 m) till skolor, dagis, fritids, ungdomsgårdar och liknande platser där barn och ungdomar regelbundet vistas.
Slutligen måste jag påpeka att misären kan inte lagstiftas bort, däremot kan vi lagstifta om åtgärder mot de som bidrar till att människor lever i misär.

Jan Paimo sa...

Anonym - Jag försöker få lite reda i det du skriver. För mej handlar frågan enbart om jag som individ skall ha rätt att ge till en annan individ utan att bli lagförd.

För mej är allt utnyttjande av andra människor fel. Är det fråga om ett slavliknande anställningsförhållande så är det straffbart med den lagstiftning som finns idag. Sen kan man fråga sej varför polis och åklagare sällan eller aldrig lyckas bevisa detta.

Att förbjuda tiggeri eller att förbjuda att ge till tiggare är inte lösningen för att skapa en socialt acceptabel situation för utsatta människor. Ett förbud är som att bota cancer med magnecyl...

Sverige måste trycka på repressiva länder som Ungern, Rumänien mfl och städa framför egen dörr INNAN man börjar jaga enskilda.

Jag tycker att EU med sin växande överstatlighet bär ett stort ansvar och lite liknöjt mer tittar på än agerar.

De enda krafter som vinner mark med Rothsteins förslag är SD och som svans till SD finns tyvärr nynazister.

Du vill väl inte föda de krafterna? Nej tror inte det - så det är dags att se var svulsten faktiskt sitter och planera en vettig operation.

Janne