onsdag, december 11, 2013

Lås dörren för sena elever - säger Björklund


Om man på allvar införde regeln 'låsta dörrar för alla senkommare' i hela samhället så skulle få möten äga rum ... produktiviteten skulle falla med katastrofala antal procent *Vojne!*

Hur många gånger skulle Björklund själv mötas av den låsta dörren? De övriga i riksdagen?

Om inte om vore så vore resultaten bättre - detta enligt Björklund som under sin egen skolgång snarare drog ned betygen än spetsade genomsnitten.

Att med repressiva åtgärder försöka åstadkomma positiva förändringar är rena tramset!

Jag har själv arbetat i skolans värld och hur många gånger kom jag inte själv försent som lärare? Hur många gånger blev man inte fångad i korridoren för ett 'snabbt' byte av åsikter om just elever?

På en vanlig arbetsplats kommer ett otal människor försent varje dag och den låsta dörren är inget alternativ - jobbet skall göras sent eller inte!

Vi borde snarare se skolan som en gemensam arbetsplats för barn och vuxna - där vi delar vissa värderingar och regler. Därför kan man inte som jag gjorde - komma försent till lektioner. Jag borde ha avstyrt det där korta meningsutbytet och slängt över axeln "- Vi tar det på lunchen?" och gått vidare. Det är vi vuxna som med vår tilltro till våra barn skapar regler utan att dom ens behöver synas!

Att införliva dessa regler i både barn och vuxna är det som det handlar om - ett möte mellan generationer med ömsesidig respekt.

Björklund kan gärna bevisa sin egen förträfflighet i att hålla tider - innan han pådyvlar straff på andra!

Stängda dörrar göder fel krafter ...

 Janne

Inga kommentarer: