fredag, november 28, 2014

Hur ska det demokratiska ansvaret se ut?


Alla partier i riksdagen kan anses vara försvarare av demokrati, förutom SD som bara vill utnyttja demokratin för sina egna dunkla syften. I ljuset av den debatt som SD rörde upp under valrörelsen, borde samtliga övriga partier, stå fast vid sitt avståndstagande - i praktisk handling!

Centern står för det minst konstruktiva agerandet. Det är direkt oansvarigt av Centern att måla in sej i ett hörn med sin minst sagt aggressiva retorik. Moderater och Folkpartister är inte många steg efter. Dessa tre håller ihop som om de vore hotade av en farlig omvärld.

Frågan är mot vem Alliansen håller ihop? För mej ter det sej allt mer uppenbart att det svenska folket blir offret för detta destruktiva spel.

Från de flesta partier hördes efter valet, röster som sa 'Vi göder SD med vår brist på visioner'.
Riktigt så rakt vågade väl ingen uttrycka sej, men det är så det är.

Det är bristen på visioner som håller på att slå sönder och dela upp vår befolkning i hur många fraktioner som helst. Jag har sagt det förut - visioner måste bygga på en idé som går bortom plånboksfrågor.

Men det verkar inte våra politiker vilja inse, våra politiker håller krampaktigt fast vid 'sin' linje och slänger skit på de i det andra laget. Samtidigt sker ett triangulerande mot mitten som bara därför blir visionslöst.

OM Alliansen verkligen menar allvar med att isolera SD - då måste dom komma till bordet och inte knalla ut i en löjlig protest mot Mp. Jag kan inte för ett ögonblick tro att någon i Alliansen anser Mp vara odemokratiskt? Att Mp har en annan syn på tillväxt ur miljösynpunkt än Alliansen innebär inte att de är mot tillväxt - frågan är hur den ska se ut. Fixar inte Alliansen att ta den debatten?

I det besvärliga läge som vår riksdag befinner sej, så hade iaf jag hoppats på en mer pragmatisk inställning från borgarna - en pragmatism som skulle kunna återskapa förtroendet för ickerasisterna.

SD tillåts nu springa runt i lång löplina och får pissa var fan som helst. SDs framgång i senaste valet har också aktiverat än fler näthatare - svansen - den som stödjer SD, men samma svans som skiter i den sk nolltoleransen som SDs ledning halvhjärtat införde.

Varje parti måste läsa på i sina partiprogram och föra ut sin politik, varje parti har ansvar att hos sina väljare skapa tro på framtiden, att särskilja sej och inte kopiera andras slagord för att i stunden vinna oärliga poäng. Alliansens oansvariga agerande leder just nu bakåt i ett rasande tempo.

Visioner växer inte på träd - det är ömtåliga plantor som kräver ärlighet och tålamod.

Janne

8 kommentarer:

Jonny sa...

"förutom SD som bara vill utnyttja demokratin för sina egna dunkla syften"

Oavsett vad man röstar på så bör väl SD precis som alla andra partier rösta på det alternativ de upplever som bäst i varje riksdagsvotering ... det kallas demokrati.

Ditt eget parti bedrev en vedervärdig propaganda om alliansen innan valet (att Sverige gått söbder, att välfärden raserats) och Lövfen fortsatte efter valet i samma stil.

Mp är emot ekonomisk tillväxt.

Du visar att ordet "demokrat" i "socialdemokrat" har sina brister.

Jan Paimo sa...

Hej Jonny

Ja oavsett så ska varje parti eller partigrupp hålla vad de lovat. Men du missar det jag tar upp - det finns sju partier i riksdagen som heligt lovat att isolera SD - det enda parti idag i svensk rikspolitik som har rötter i den 'bruna' rörelsen från 30-talet. I det parlamentariska läge som vårt land befinner sej, så anser jag att Alliansen sviker sin del - så enkelt.

Sen vill jag gärna göra klart att jag inte tillhör Mp eller S, inte heller V.

Jag ser det jag ser och jag ser att man i riksdagen tjänar 57´i månaden - kan sitta still i sin bänk, det är partitoppen i vart parti som bestämmer hur man som individ ska rösta. Detta gäller för alla åtta partierna - även i SD.

Partilinje är en annan sak jag tog upp och den ger piska på rygg för den som tänker själv.

Sen slutligen får du gärna definiera vad tillväxt är - är den alltid miljöfientlig eller kan den gå i samklang med det som dina och mina barn ska leva i och kommande generationer? Tillväxt är inte alltid att bränna olja eller bryta uran - tänkt på den?

JanneJonny sa...

Att sju partier vill isolera SD är ett underkännande av demokratin, oavsett kan inte det innebära att de röstar emot sitt eget förnuft.

Riksdagens ledamöter ska rösta på de förslag som de anser vara bäst, att SD då ibland röstar för ewtt röd-grönt förslag och ibland på ett alliansförslag är i linje med detta. Ibland röstade Mp med alliansen ibland emot under förra perioden. Samma med S.

S har ett brunt förflutet sedan 30/40 talet med rasteori, tvångssteriliseringar etc. De har i mera modern tid IB med en hemlig illegal politiskt styrd säkerhetstjänst som ägnade sig åt illegal åsiktsregistrering och stämpling av arbetare.

V (tidigare vänsterpartiet kommunisterna) behöver knappast någon större djupdykning för att se dess rötter som partiet satt fast i och som fortyfarande många partimedlemmar bekänner sig till...

Alliansen sviker sina väljare om de inte röstar på det som de anser vara det bästa budgetförslaget av de två alternativ som ställs mot varandra i en slitgiltig omröstning, samma med SD.

Tillväxt är att BNP ökar, att de resurser som finns för privat och offentlig konsumtion ökar.

Ett exempel vad gäller uran du nämner.

Det berg av högaktivt avfall vi nu har vill de rödgrna gräva ner till otroligt hög kostnad och förvara i hundratusentals år.

Det finns ett bättre alternativ.

Mer än 99% av energiinnehållet finns kvar i avfallet, detta kan i en snar framtid användas för att ladda en helt ny typ av reaktor som under ca 60 år sakta bränner sig igenom avfallet. Den behöver bara laddas en gång, inget nytt uran behöver brytas.

Med denna teknik kan vårt avfallsberg ge Sverige elenergi i flera tusen år framöver.

Tänkt på det ?

Jonny sa...

PS Du skriver "Sen vill jag gärna göra klart att jag inte tillhör Mp eller S, inte heller V. "

Det rimmar dåligt med att du är kopplad till http://www.s-bloggar.se/ ...

Jan Paimo sa...

Hej igen Jonny - vi kan börja i den ände där vi är överens - kärnkraften. Du kan läsa detta av mej nu något ålderstigna inlägg http://www.janpaimo.blogspot.se/2009/02/om-karnan-faller-sonder.html

Din definition av tillväxt är även den densamma som min - men du kanske inte tror på att vi håller på att ändra klimatet pga bla växthusgaser? Tillväxt genom annan teknik bränslen osv osv - är inget du tror på?

Att jag använder s-bloggar som en av många kanaler är väl eg självklart - jag vill påverka även dem.

Att partier har en historia kan vara belastande och svårt att tvätta rent. SD är tyvärr ett parti med företrädare och väljare som är aktivt främlingsfientliga IDAG!

Den svans som dessutom visar sina sämsta sidor på sociala medier är iof ett fall för polisen - men man kan inte bortse ifrån att rasisterna tack vare SD kan flytta fram sina positioner?

Janne

Jonny sa...

Hej, trevligt att diskutera,

Då är vi tydligen överens om att det värsta scenariot är att följa "Miljöpartiets" linje och gräva ner dessa högaktiva sopor i hundratusentals år. Tyvärr har även S fallit in i den gropen. S+Mp är ett direkt hot mot svensk tillväxt, mot dess industri och våra arbetstilfäälen, ett hot mot billig energi som är en av grundpelarna i ett välfärdssamhälle.

Ändring av klimatet, ja, men vilken andel människan står för är oerhört svårt att uttala sig om eftersom det finns en uppsjö med okända storheter i dessa komplexa system (kosmisk strålning i galaxen, solens olika periodiciteter som vi bara börjat lyfta locket på, jordens interna processer etc).

Vi står tack vare den nya tekniken inför stora paradigmskiften vad gäller trafik (el/vätgasdrift), syntetisk köttproduktion etc som kommer att minska människans fotavtryck på miljön avsevärt.

Människan som ras når snart sim topp vad gäller antal individer, befolkningsminkningen pga naturliga orsaker (mindre familjer) kommer radikalt att minska fotavtrycket. I t.ex Sydkorea börjar man redan tala om nationens utdöende...

Ny modern teknik är lösningen, inte problemet, därför hamnar Mp så totalt fel.

Att länka in sig via S-bloggar är en politisk markering, därmed är du associerad med dem oavsett vad du själv påstår.

V kan aldrig tvätta av sig sin smuts, den är så ingrodd. Socialism är oförenligt med demokrati, det har hundra års experimenterande jorden runt visat.

S har mer smuts under naglarna än SD historiskt sett. Vi som var med kommer ihåg IB, vi vet hur man kämpade mot fri radio/TV (dvs skiljd från staten), vi såg hur tanken var initialt med Meidnerfonderna, vi har sett skandal efter skandal rullas upp i modern tid. Övriga partier har även de smuts men eftersom de inte haft makten i någon omfattning historiskt sett så framstår de som snövita jungfrur i sammanhanget ...


Det finns rasister inom alla partier, det finns rasister inom alla raser, de värsta rasister jag personligen mött är människor som inte är födda/uppväxta i europeisk/västerländsk kultur.

Att det finns dårar inom SD är helt klart, de hittar man inom alla partier.

Att inse att den invandring/asylmottagande vi i Sverige haft de senaste årtiondena varit på tok för hög har inget med rasism eller främlingsfientlighet att göra.

Det är inte en fråga om noll eller allt, vi måste ner på en nivå som vårt samhälle klarar av så att de som kommer hit och välkomnas till vårt land kan få en rimlig chans till bra bostad, arbete och ett meningsfullt liv, dit är det tyvärr långt idag med den vansinniga politik som råder inom området.

Jan Paimo sa...

Det är S+Alliansen som vill gräva ned sitt 'bajs' - så djupt att kommande generationer inte ens känner doften av skit. Mp får du lägga skuld på men jag ser deras roll på ett helt annat sätt än du. - där är kanske en av de viktiga skiljelinjerna mellan dej och mej - du låter som en bitter en - en som förlorat ett hopp du haft? Jag ser mångfald som något bra - jag är inte förtjust i att bara äta rovor och gå i vadmald - jag gillar att kunna besöka andra länder utan dåligt samvete för vad SD tycker här hemma - jag vill ha utbyte med många kulturer - jag vill ha en utveckling där såna sm Putin blir bifigurer. jag tror att mitt sätt att se på världen ger ett lugnare tempo - mindre miljöförstöring - fler intressanta samtal och färre vapen - mindre avlyssning osv osv

Frågan är Jonny om det ens är någon mening med att du och jag pratar mer med varann? Du trycker på mej ett gäng med bilder - men när frågade du mej eller någon annan om vad jag/dom eg tycker? Du har plockat upp att jag 'tänker' - det tackar jag för - men det var inte din förtjänst - det var något du var tvungen att inse eller har jag fel?

Janne

Jonny sa...

Fel, alliansen är öppen för nybyggnation av reaktorer som på sikt skulle möjliggöra att återanvända avfallet. Detta är inte S+Mp+V.

Jag är inte bitter, jag har däremot verklighetsförankring och lång erfarenhet av att se hur olika politiska partier och dess representanter agerar.

Jag är inte mot mångfald, däremot är jag emot enfald. Sverige har tagit på sig en orimligt stor kostym vad gäller volym av mottagande, att inte kunna se det är att vara blind för enkla ekonomiska principer.

Idag urholkar vi välvärden och bjuder in människor i sådan omfattning att de döms till ett livslångt liv i relativ fattigdom och utanförskap.

Du pratar om att trycka på dig bilder. Vilka bilder då ? Du är ju enligt egen uppgift en vänsterinriktad människa, du länkar dig hos S-bloggare.

Låt se dina övriga bilder du tar upp :


Putin är en stöveltrampande diktator. Delar av min släkt kommer från länder som trampats blodiga av olika socialistiska experiment. Mindre miljöförstöring har sin lösning i ny modern teknik, inte i tillväxtfientlig och teknikfientlig politik.

Sverige bör givetvis inte exportera vapen till diktaturer, skulle jag gilla det menar du ?

Den avlyssningsfascism som råder i världen är avskyvärd, den är KGB och CIA's våtaste drömmar realiserade. Att Sverige (allians + S) ställer upp på detta är ett direkt hot mot framtidens demokrati i vårt land.