onsdag, maj 06, 2015

Ja till läxfritt


När du går från jobbet så kan ingen annan än du själv bestämma om du ska ta med dej jobb hem eller inte. Dina barn däremot förväntas att bortse från kompisar och sin egen tid, detta för att utföra ibland diffusa uppgifter som ungen sällan ser i en helhet.

Det är dags att skolan blir en verklig arbetsplats - där arbetet är väl definierat och möjligt att slutföra  innan dagens slut.

Jag är så pass gammal att jag hade psalmverser som läxa att lära utantill till nästa dag och du som läser gissar rätt - jag kunde inte en enda och i hörnet jag satt.

Det är inte stort bättre idag, vi har en idiotdebatt om uppförande betyg och detta för att skolan förlorat i respekt.

Bort med föräldrarnas inflytande i skolan och ge undervisningen ett verklighetsförankrat innehåll så ska ni se att betygen stiger i betydelse även hos barnen.

Ungarna behöver ett möte med vuxna och ett mål med sitt arbete - inte läxor och ett från ovan perspektiv.

Janne

7 kommentarer:

Anonym sa...

Men Jan! I skolan har man ju bara
20 lektioner (timmar) i veckan.
Vad ska eleverna göra under resten
av tiden upp till 40? Inte ens
repetera eller öva?

Jan Paimo sa...

Men Anonym - om jag jobbar halvtid - vad ska jag göra av min lediga tid? Kanske jobba lite extra utan lön?

Oavsett skoldagens längd så borde väl rimligen skolarbetet kunna ske i skolan?

Det finns en hel massa som barn behöver lära sej och en hel del sker utanför skolans väggar - eller hur?

Janne

Nils Persson sa...

Om skolan har 20 timmar undervisning i veckan och skulle vara läxfri skulle jag i första hand leta med ljus och lykta efter ett privat alternativ med högre tempo, i andra hand skulle jag hyra in en privatlärare några kvällar i veckan. Ungarna vill lära sig, de är ambitiösa och jag vill att de ska få bästa möjliga start i livet.

Anonym sa...

Ropen skalla mer flum och mindre läxor åt alla.

Jan Paimo sa...

Nils - jag instämmer - jag är inte den som avgör hur många timmar mina barn ska vara i skolan. Jag har en dotter som def går minst 30 tim/vecka på sin gymnasielinje och lägger ned sin fritid utan att vara tvungen - hon vill framåt och det är även den bild jag hade då jag själv jobbade i skolan som lärare - barn VILL LÄRA och är av naturen nyfikna - jag hävdar att skolan precis som mycket annat måste stå oberoende och få respekt från dessa curlande föräldrar ... dom är ett 'problem'

janne

Johnny sa...

Läxfritt är ett bra förslag.

Nils Persson sa...

Så om läxläsningen blir frivillig och de som har föräldrar som är engagerade måste se till själva att barnen får undervisning utöver den som ges i skolan, vad tror du händer med klyftorna då?


Nej att göra skolan rättvis genom att ta bort läxkravet kommer inte att göra skolan mer jämnlik. Minsta gemensamma nämnare får inte råda... Redan idag är det i många länder självklart att man satsar på att undervisa barnen själv utöver skolans krav.