lördag, maj 02, 2015

Att tiggare vara är som att ha ett kastmärke inbränt i pannan


En del av oss tycker tiggeri är en social avart och bör beivras. Andra tycker det är ett arbete precis som vilket annat jobb som helst.

Att debatten kring tiggeri är levande tycker jag är bra, frågan är vad debatten faktiskt resulterar i - Blir plötsligt tiggare en naturlig del av gatubilden eller förpassas tiggarna till läger och sen slussade ut ur gatubilden med en 'kom inte hit igen' stämpel i sitt EU pass?

Eller kan debatten börja handla om fördelning i form av lika villkor där vi hör hemma? Utbildning och jämlik plats i vårt primära samhälle oavsett 'etnisk' bakgrund?

Kanske dessa kreativa tiggande människor bör granskas ur andra perspektiv - drivkraften som de visar - att vilja försörja sej och överleva - dom är sanna entreprenörer enligt alla idéer om att 'arbeta'.

En närmare granskning av varför man hemfaller till det lägsta kast man kan hamna i som EU medborgare - tiggeri finns inte - hur kan det komma sej?

Samtidigt med rätten att förflytta sej dit man vill - kanske man från EUs välbetalda tjänstemän kunde avstå lite av sin tid och kunde slösa lite av den på att undersöka hur saker ser ut, innan man bidrar till korruption?

Vi som är kritiska till EU (ja jag röstade nej), kanske behöver se helheten och se en enad front i just EU mot onödig fattigdom.

EU ger medel att skjuta flyktingar (Spanien vid Gibraltar) och EU la pengar på att förhindra båtflyktingar att komma in i EU borgen innan den vår som nu är mest höst.

De 'flyktingar' som redan finns inom borgen har rätten att röra sej - jag pratar om tiggare som genom att finnas inom EU muren och har medborgarskap i EU faktiskt måste bli lyssnade på - de vet saker om sitt ursprung och de har ofta svar på vad som behöver göras.

EU pumpar in pengar i korrupta system i X-Jugoslavien, Bulgarien och Rumänien - kanske även Albanien. Detta passiva stöd göder faktiskt direkt de krafter som skiter i sitt eget folk.

Jag vill se 'krona för krona' när EU ska investera i ovan nämnda länder och man ska aldrig släppa en sekin via de nationella banksystemen.

Varje peng ska nå sitt syfte och syftet måste definieras innan pengen landar hos den som ska ha den.

Jag tror på tiggarna och jag tror dom vill slippa vår bristande goda vilja.

Janne

Inga kommentarer: