torsdag, april 30, 2015

Man får inte blåsa i visselpipan om man jobbar inom FN


Det är verkligen beklämmande att FN - en organisation för världens alla folk kan stänga av en medarbetare som pekar på senfärdighet och övergrepp mot en svag part - barn!

FN ska vad jag vet skydda människor och se till att allas lika värde respekteras - men OHCHR verkar vilja skydda sej själva och frågan är mot vad?

All heder åt Anders Kompass, som  följer sin inre nål och driver på för att utredningen skall resultera i en rättslig prövning och förhoppningsvis fängelse för förövarna.

Nu önskar iaf jag att UD och Margot Wallström vågar sticka kniven i OHCHRs ledning och avkräva svar på varför man inte utrett övergreppen och lämnat vidare till rättslig prövning i Frankrike, samt att man förklarar varför en medarbetare inte får påvisa organisationens bristande vilja att beivra brott - det är trots allt övergrepp mot barn vi pratar om!

Vad kan ledningen i OHCHR vinna på att underlåta att driva undersökningen till domstol?

OHCHR skall stå som alla folks garant för de mänskliga rättigheterna - Jag hoppas det finns människor i maktställning som låter stormen dra fram och rensar bort 'gamla löv' som hänger sej kvar i en så viktig organisation.

Janne

PS  OHCHR = Office of the High Commissioner for Human Rights, Hemsida DS

Inga kommentarer: