måndag, april 06, 2015

Tre Frågor


Tre frågor för att fastställa om du har förutfattade meningar eller kanske är obildad och risken är att du får granska var du finns i verkligheten - till de tre enkla frågorna:

Fråga ett - De tre västerländska religionerna har en gemensam Gud: Judendom, Kristendom och Islam?

1) Ja
X) Vet ej
2) Nej

Fråga två - Är Arier en del av den europeiska befolkningen?

1) Ja
X) Vet ej
2) Nej

Fråga tre - Befolkades den Skandinaviska halvön från norr?

1) Ja
X) Vet ej
2) Nej


Dina egna svar ska få dej att fundera över hur du ser på den sk verkligheten. Är det så att du svarar 'vet ej' på två frågor ... ja då finns sökmotorer, sen får vi se hur många fel du har, kanske du borde gå på folkbildning för att få mer relevant kunskap för att alls vara delaktig i debatten.

Jag kommer att följa upp det här och faktiskt följa upp med fler frågor.

'Rätt' svar återfinns om du skrollar med skrollan - listen till höger.

JanneMina rätta svar är:

Fråga ett - De tre västerländska religionerna har en gemensam Gud: Judendom, Kristendom och Islam?
Svaret är JA mao alternativ 1 - sen kan man ifrågasätta om någon av dessa religioner hade har med det västerland vi känner idag ...

Fråga två - Är Arier en del av den europeiska befolkningen?
Svaret är NEJ - om man inte vill ta med de delar av världen som idag anses tillhöra  mindre Asien - för ca 2500 till 3000 år sen fanns det ett herdefolk som kallades Arier - vad det innebär för den moderna arikern vet inte jag.

Fråga tre - Befolkades den Skandinaviska halvön från norr?
Svaret är entydigt JA - Golfströmmen gjorde sitt jobb och man kunde ta de norra delarna i besittning innan de sydliga - det finns boplatser i Sverige som är 4000 år äldre än de mest sydligaInga kommentarer: