torsdag, juni 18, 2015

Jag vill ha en levande debatt


Men jag vill inte ha angrepp på enskilda individer - jag vill och hoppas att när det handlar om just individer - att man angriper deras idéer snarare än dem som personer. Vi behöver få en debatt där fler deltar och idag är vi utestängda från det sk 'gammel media' och det gör att folkets röst blir inte bara hes utan ... tystnar.

Jag tänker motverka det så gott jag kan och jag hoppas att genom er läsare (ni är rätt många)  hitta vägar att länka vad DU tycker, till det DU vill säga i polemik med etablerade media - jag klarar det själv eller i samarbete med andra frispråkiga - men vad du än själv tycker om enskilda personer - tagga ned - håll dej till din syn på verkligheten och tänk den hela vägen ut - det är ju framåt vi ska och vi måste stå ut med varandra oavsett var vi finns idag.

Janne

Inga kommentarer: