fredag, september 09, 2016

Militär allians eller inte?


Som säkerhetsläget ser ut just nu så visst - militärt skulle Ryssland ha problem mot NATO och ett Sverige inom pakten skulle få skydd. Samtidigt är det att öppna Pandoras ask.

Sverige som trots allt hävdat sin neutralitet, har sedan andra världskriget haft ett nära samarbete med USA. Så att nu erkänna hur icke neutrala vi är - kanske snarare ökar militär stress i ett faktiskt mycket känsligt område - Östersjön där de baltiska staterna hela tiden är utsatta för rysk påtryckning - inte minst med sämre avtal för gasleveranser än för de 'trogna' som betalar underpris.

Polen som en gång stod nära det gamla Sovjet är rabiata ryssantagonister. Tyskland med andra länder som är beroende av gas från Ryssland försöker hitta diplomatiska vägar där ryssarna fortfarande ska hållas nöjda - trots pågående sanktioner pga Krim.

Men ska Sverige av rent militära skäl förbinda sej att avsätta 2 procent av BNP/år  till  militär upprustning? Vad ger det i fråga om avspänning i det aktuella området? Kommer ryssarna att slå på sina transpondrar vid sina flygningar över havet? Knappast! Är det ett skydd för vårt oberoende?

De kommer att den dag som Sverige ansöker om medlemskap i NATO flyga ut av helvete och hela  Östersjön kommer att fyllas med rysk marin - sen har man nog skapat en ny järnridå.

Militärt ska ska man inte glömma hur NATO i 'fredliga' syften vill sätta upp en robotsköld, som i huvudsak har riktat sej mot Ryssland.

Vi i väst ser demokrati och mänskliga rättigheter som gudagivna ord - men i praktiken agerar vi inte enligt den agendan - hur många flyktingar finns i NATO landet Turkiet? Ett land som definitivt inte kan ses som - demokratiskt ...

Vart tog den lilla loppan vägen? Loppan heter avspänningssträvan. Den försvann och ist får vi en militarisering som kostar mer och ökar osäkerheten - ökar trycket på våra politiker i en polariserande riktning - går vi med i NATO så måste Ryssland vika sej ... Vi kommer att ha en röst i NATO och en i EU. Hur hänger de ihop?
 
Det är antagligen för sent att vrida relationen till opinionen i Ryssland åt det fredliga hållet och då menar jag inte att vi i 'väst' är ansvariga för vad som händer i Ryssland - men vi bidrar inte till det fredliga, vi när de mest nationalistiska krafterna i ett land som aldrig gjort upp med sin egen historia.

Vi ska komma ihåg att det finns värre krafter som väntar bakom Putin - som vill ha konfrontation.

Ur detta perspektiv borde man snarare belysa alla projekt där bla vi varit delaktiga - i mejerier och annan 'u-hjälp' vi haft i detta märkliga land och hitta vägar för att belysa att vi kan tillföra snarare än öka spänningarna?

Vapenskrammel tvingar till krig - finns det ingen annan väg?

Janne

Inga kommentarer: