tisdag, december 25, 2012

Snus är snus och Kanoner är kanoner om än sprugna ur gyllne Sverige


Det är med ett bittert leende jag åser handelsministerns ansträngningar att med 'fakta' försöka få snuset erkänt som en legitim handelsvara 'all over Europe' - gärna med riksvapnet i rumpan. När det gäller turerna kring snuset är öppenheten mot publiken total (oss) - frågan är om det verkligen är en produkt som har legitima skäl att säljas - att fjättra nya nikotinmissbrukare kanske är lönsamt för Swedish Match - men ur folkhälsoaspekt är det mer än tveksamt.

Om vi nu är så enade under EU flaggan och ska önska varann så väl - vara som en stor fredsbevarande familj med kraft att påverka övriga världen ... då är snus ett magert bidrag till välstånd både här och i vilken del av världen som helst - eller?

Det bittra leendet springer ur Saudiaffären - alla lögner och borttappade 'arbetsanteckningar' som borde gått till KU och dessutom finns nu bra svenska vapen i Burma (och Bahrain), vapen som tystar minoritetsgruppers desperata kamp för att få finnas - är det inte bra så säg? Export som betalar för .. ja vad ska den svenska exporten betala? Ett femte jobbskatteavdrag?

Är jag för konspiratorisk om jag tror att Alliansens inre krets (läs Moderaterna) har lärt av läxan och lägger tystnadsplikt på det mesta och nu sakta men säkert nedmonterar inte bara välfärd - också sin skyldighet att berätta vad man faktiskt gör och hur man gjorde det?

Snus är snus om än i gyllne dosor ... Vad hade Nils Ferlin skaldat idag?

Janne

Inga kommentarer: