tisdag, april 29, 2014

Att vara eller inte vara - arbetslös


Vad kostar det att låta människor gå utan jobb? Tydligen är det rätt billigt - annars hade en hel massa
bra folk slitit vidare på nya uppdrag, om de bara fått en varm personlig puff i ryggen i rätt ögonblick av vårt gemensamma 'samhälle'.

Det talas om att alla ska byta verksamhetsfält nu och då  - men har man djup insikt inom ett av de många arbetsområden som finns och behöver förstärka sin individuella kunskap inom just sitt - varför snålar man då från AFs sida?

Det är ju inte så att myndigheten saknar möjlighet att kartlägga individens kompetens och möjlighet att förkovra sej - nej det är vilja/befogenhet som saknas, vilja att förädla de redan kunniga som fortfarande både kan och vill ge - trist!

Att unga saknar jobb är inte bra, men de som redan kan och har erfarenhet inom en mängd yrken - kan inte dom också få vara med och bidra till ett samhälle där SD förhoppningsvis kommer till korta? Samtidigt är det ju så att rådande ordning anser att vi ska arbeta längre än till 65 ... varför har då inte alla mellan 45 och 65 jobb?

En fd verksam inom ett yrkesfält med statistiskt höga löner, skulle snabbt betala tillbaka samhällets relativt lilla insats - i skatt!

Vi vet alla att skattetrycket kommer att öka i en framtid vad Alliansen än säger idag, Varför inte bredda möjligheten att få in den skatten genom personlig fortbildning där det ger effekt? Varför överbeskatta arbetslösa som lever 11 år efter alla andra och samtidigt skuldbelägga att de är just arbetslösa? Ingen kan vara sin egen arbetsmarknads minister - vi lever alla i ett sammanhang och som ordet antyder - det hänger ihop.

Individen till arbetsförmedlingen med stadiga steg går
Visste att arbetslöshet var det den runt nästa hörn får

Individen tänkte som så - att innan jag på gatan står
Ska jag för AF berätta vad som kan få mej att åter på 

egna fötter gå

AF visade kalla handen 'jobb du har, här ska du inte va'
Individen påstridigt säger 'men snart är jag där - da?'

Efter mången debatt så skrevs Individen in som sökande
Individen sin bristande kompetens förklarade och önskade

Men AF såg ut som ett UFO - slik fräckhet att tära på resurs
Individen gjorde en prognos, jag kostar mer om jag inte får
gå på rätt kurs

Nu har Individen fyra år vandrat men inget jobb den fann
Individen kartor nu förstår men jobb är inte i dess hamn

Tänk om pengen gått till att förstärka där Individen redan kan
Vilken besparing det kunde ha vart, men tiden den bara rann

Nu har Individen kostat en större peng än vad som behövts
Ska man på människor se som varandes individer eller löss?

Varför inte se till vad individen kan sätta in en läropeng så den 

in i arbetsliv försvann?

Det ska finnas regler - men om reglerna blint ger en hög kostnad för skattebetalarna och människor skickas på kurser som kostar förlorade pengar, kurser som håller för låg nivå för att göra dessa människor anställningsbara. Då göder man på fel ställe - man göder företag som är tärande ogräs och 'individen' är fortfarande arbetslös - är det att vara rädd om skattemedel?

Vem bryr sej om det personliga lidande som arbetslösa utsätts för? Ingen och varför skulle någon bry sej - dom får skylla sej själva.

Om 30 år är det väl dags för en offentlig ursäkt till de redan döda.

Jag bara undrar var det ska sluta när kompetenta individer socialt slaktas bort på det sätt som sker idag - det är ett utanförskap som saknar motstycke och förtidspension hade varit mer humant.

Janne


Inga kommentarer: