fredag, april 11, 2014

Eftertanke eller ett skott i huvudet?


Med tanke på den ammunition som polisen idag förfogar över så kan man undra varför något skott ens är i närheten av huvudet?

Efter att ha jobbat inom psyk där 'stirriga' patienter var ett evigt hot mot oss i personalen (på en väldigt liten yta, med dörrar låsta mot er i allmänheten) - varför hade inte vi vapen så vi kunde skjuta oss fria?

Har man som polisen, våldsmonopol så följer ett oerhört stort ansvar. Nu är två människor på alltför kort tid faktiskt avrättade av svensk polis. Det är ett trauma i sig.

Skott i huvudet är inget annat än dödande oavsett ammunition, men  med den typ av ammunition polisen använder idag så är det tveklöst en ren urblåsning av en skalle. Visste den som höll i det dödande vapnet - var siktet pekade - effekten var känd.

Om inte, så var det en dålig polis. Jag har jagat 'djur' och jag vet 'precis' var jag siktade - träff eller inte ... jag kan ge en detaljerad bild av hur jag vred runt - sköt och kollade - jag tror inte min situation är så olik den senaste i Uppsala.

Är polisen fegare än förut eller mer skjutglad? Jag vägrar tro det senare och faktiskt det förra - det är dags att städa fram träning i att bemöta aggressiva 'patienter' - även hos polisen.

På psyk använde vi madrasser från flera håll. Ett som vi såg det då, mjukt sätt att neutralisera och få den oregerlige på mattan. Det var inte kul i någon del - men det var ingen som dog ... och den som tror att våra patienter saknade vapen är ju bara så aningslös.

Åklagaren kanske har brustit i sin bedömning, men polisen är helt fel ute - om man dessutom var numerärt fler ...

Som sagt - har man våldsmonopol så har man hela ansvaret.

Det är dags att fråga sej om polisen ska ha rätt att lemlästa och döda människor - för de som inte dör får otroligt svåra skador av polisens kulor - av kulor som inte ens är tillåtna i krig.

Finns det statistik på de skador som polisen åsamkar sina offer?

Vad säger ni läkare som ska lappa ihop dessa på kanten till  förskingring vippande offer?

Vill ni läkare se andra metoder för att stoppa vettvillingar? Vad kostar tex ett 'offer' som fått en kula i knät - går det att 'rehabba ' knät på samhällets fiende?

Jag har länge tyckt att det är bättre att stämma i bäcken - ta tag i vad det handlar om och faktiskt öppet presentera problemen för att hitta en vettig lösning - jag vill inte att polisen ska skjuta folk till döds - jag vill våga fråga om vägen ...

Janee

Inga kommentarer: