lördag, augusti 29, 2015

SD är på marsch - men det blir tvärstopp


I praktisk politik är SD precis som övriga svenska partier bundna till internationella konventioner och EU rätten. Kan bli hyfsat dyrt för oss skattebetalare om SD genomdriver sin linje utan att ta hänsyn till vad vi förbundit oss att leva upp till.

Men föga förvånande så berättar aldrig SD för sina väljare att den egna linjen faller platt när den prövas rättsligt.

OM SD i en framtid dominerar svensk politik, så kan de trots detta inte genomföra sina våtaste drömmar, vi sitter evigt klistrade på de anklagades bänk i Europadomstolen och det kostar oss alla både pengar och tempo.

Att Sverige skulle utträda ur både FN och EU är rent befängt - det är den chans SD har att i praktisk politik kunna 'skärma av oss' - ett Nordkorea i Skandinavien är vad vi skulle bli ...

Fokus borde istället ligga på att förkorta asylprocessen med en vettig inventering bland flyktingarna - vad kan ni och var kan ni göra det?

Undervisning i svenska dag tre och oavsett utslag i Migrationsverket så är det väl använda pengar om de som blir kvar faktiskt kan bli verksamma i ett betalt jobb så tidigt som möjligt.

Jag vill att EU lever upp till det som EUs företrädare påstår - fredsprojekt! Ett fredsprojekt som borde omfatta fler länder än bara länderna inom EU, där haltar det betänkligt när man ser på den praktiska EU politiken.

Vi kan inte som svenskar fortsätta att sälja vapen för nästan 14 miljarder per år (källa:Sipri), utan att ta ansvar för vad det kan generera i flyktingströmmar. 2011 sålde vi mest vapen per invånare alla världens länder inräknade.

Folkomröstning om invandring är en ickefråga - dags att ta tag i orsaken till att människor måste fly det land de helst vill leva i.

Janne

11 kommentarer:

Anonym sa...

SD:s väljarskara må växa, men partiet kommer att nå sin "kritiska massa" den dag man tvingas ta ansvar för alla fördomar, lögner och annan dynga som man spridit under åren.

Så länge det räcker med att sitta kring elden och sjunga sin xenofobiska sång, känns allt varmt, gott och rätt.
Regeringsduglighet är något helt annat.

Framtiden kommer att överräcka denna obehagliga nota.

/Bosse

John Doe sa...

Hur kommer det det sig då att övriga EU länder lyckas hålla invandringen nere och inte Sverige. Har inte de skrivit på samma avtal? Eller har Sverige ensidigt undertecknat några hemliga avtal?

John Doe sa...

För övrigt borde alla som kallar sig för demokrat, välkomna en folkomröstning. Endast ickedemokrater motsätter sig folkomröstningar.

Anonym sa...

En folkomröstning mitt under ett pågående drev har föga att göra med demokrati.

Att exploatera känslostormar är en riktig lågvattens-klassiker....

/Bosse

Jan Paimo sa...

som folkrätten föreskriver så kan vi inte avbryta asylsökande i vårt land - att andra länder slipper undan beror mer på att man i grunden är negativa - färre hoppas och söker asyl. Man har samma ansvar som vi om man som flykting söker asyl och landet är inom EU. Men vem söker asyl i Ungern? Vem söker asyl i Grekland? - Skulle du? Är man på flykt så söker man sej dit där det är möjligt att få skydd.

Janne

Jan Paimo sa...

John Doe - vilken värld lever du i? Att folkomrösta om människors överlevnad - är det 'folkligt' och verkligen 'rättvist' vänd på det att du var den som var utsatt ... fundera lite iaf

Alexander sa...

Jan Paimo

Några frågor:

1. Är alla som kommer hit flyktingar som flyr för sina liv?

2. Ser du någon gräns för hur många vi kan ta emot eller vill du ha fri invandring?

3.Tycker du att vi lyckats med vår invandringspolitik när vi har 55 no go-zoner och over 150 utanförskapsområden?

Leif sa...

Nja, sanningen är väl snarare att den svenska migrationspolitiken för närvarande inte tar tillräcklig fasta på Dublinförordningen som säger att en person som flyr till Europa ska söka skydd i det första säkra land som vederbörande kommer till. Om migrationsverket hade fått direktiv att vara mer restriktiva med hänsyn till denna förordning så skulle de flesta asylsökande kunna skickas tillbaka till ett annat "första asylland".

Med detta sagt är inte Dublinförordningen någon bra lösning heller eftersom det innebär att länderna som ligger närmast EU:s yttre gränser skulle få ta ett alltför stort ansvar. Någon form av överenskommelse på EU-nivå behövs men med den nuvarande situationen kan vi inte vänta på detta utan Sverige behöver helt klart skärpa sin migrationspolitik och t.ex. använda sig mer av Dublinförordningen i kombination med att avvika mindre från övriga EU vad gäller de villkor som vi tillämpar. Pga politisk misskötsel har vi massarbetslöshet och akut bostadsbrist vilket gör situationen ohållbar med dagens nivåer på flyktingmottagningen.

Jan Paimo sa...

Anonym - ja SD lär växa och det enkla skälet är att vi inte har en debatt i Sverige som både tar upp problemen med att bli fler och ansvaret för människor som flyr - jag vet kanske inte riktigt vad du menar med kritisk massa - men jag antar att du syftar på ansvar när man väl har makt? Jag har svårt att se att SD kan skaffa sej ett manöverutrymme utan att övertyga oss om utträde ur EU och FN ...

John - att många andra länder håller nere siffrorna beror på att EU är oerhört splittrat - inte den 'fredsmaskin' man vill få oss att tro - innan den arabiska våren hade man avtal med troll som Khadaffi att hindra flyktingar - jag tror dessutom att det är viktigt att skilja på invandrare och flyktingar. Invandringen är fungerande och vi behöver alla de som söker jobb bla inom forskning som bedrivs här hos oss. Flyktingar är något annat.


Alexander - Nej det är nog en del som är annat - en del kan tom vara terrorister som vill hitta en bas. Men jag kan inte svära på en procentsats hur stor den del är som INTE har flyktingstatus - kan du?

Vad det gäller regelrätt invandring så borde den vara fri (som invandrare så söker man jobb innan man byter land) - men när det gäller att ta emot flyktingar skulle jag vilja se en mer human syn på det problemet bland alla västländer - Ryssland är väl knappast ett land att fly till - eller Kina?

Jag förstår inte det där med zoner - men jag ser segregeringen och den har varit där ända sen jag själv bodde i Rinkeby utanför Sthlm och det var för 35 år sedan - redan då var den förorten 'märkt'. På den tiden trivdes jag där men inser att det idag finns allvarliga problem.

Leif - eftersom man i tex Italien inte fastställer identiten på alla flyktingar så körs Dublinförordningen över.

Jag har en fråga till er alla - ska vi lämna flyktingarna åt sitt öde och helt sonika stänga vår gräns? Jag hör hela tiden missnöjet med antalet flyktingar - men hur ska vi hjälpa dem? Jag vill gärna höra bra förslag som säkrar människors liv och får slut på den terror som just nu pågår i så många länder Syrien Irak Turkiet Lybien Jemen osv osv - Vi måste vara med och bidra och så länge vi håvar in pengar för sålda vapen så har vi def ansvar för de konflikter som drivs med vapenmakt.

Janne

Anonym sa...

Jan,
Med "kritisk massa" menar jag en framtid då ett växande SD måste börja visa regeringsduglighet.
Ett av problemen blir då att välja lojalitet.
Skall man driva en linje där man för fram det ideologiska godset från den vit-makt-miljö som är partiets plattform...?
Eller skall man offra sin bruna grund för "mainstream-väljarna", som nu blivit väldigt många...?
Här ser jag en förestående spricka, som kommer att bli smärtsamt påtaglig när man tvingas lägga alla sina kort på bordet.
Falskspelet kommer att kräva sin tribut.

/Bosse

Jan Paimo sa...

Bosse - jag tror du satt fingret på något viktigt, turerna kring ungdomsförbundet är lite av en föraning av vad som komma skall

Janne