fredag, oktober 13, 2017

Förbjud Rädda Barnen att tigga på våra gator?Det går inte att förbjuda fattigdom - lika lite som det går att tvinga människor att inneha yrkeskompetens  för egen försörjning. Tyvärr är det så att alltför många inte kan skyllas för att de inte bemästrar sina liv - det egna ansvaret räcker inte till i samhälssstrukturer där man hela tiden sätts åt sidan och kanske tom blir förföljd. 

Att då försöka inskränka enskilda människors rätt att få ihop till sin överlevnad är ren cynism.  

Problemet blir än större om man ska vaska fram de som inte har rätt att söka stöd för livet och samtidigt kan den lokala idrottföreningen gå runt med all sköns lotter och bössor för att samla till sitt.

Världens barn drog in rekordbelopp - allt detta är sanktionerat tiggeri. Men att förbjuda enstaka individers rätt att hitta ett sätt att överleva sticker mej i ögonen - vem är jag att sätta mej till doms över dessa spillror till människor? 

Alla hjälporganisationer som tar emot frivilliga gåvor - slutar inte dessa gåvor i att just enskilda individer får den hjälp de behöver?

Sen finns det fall av organiserad brottslighet bakom tiggeri - men det är något helt annat och det bör beivras med hårda straff för de som befinns skyldiga. Slavhandel har Sverige bedrivit i gången tid men bör med starka åtgärder tillbakavisa.

Dags att sätta press på de länder som inte tar hand om sitt eget folk - länder inom  EU - människorna har rätt att röra sej fritt - men de är inte fria i sina egna korrupta länder - det är dessa regeringar som ska tvingas till avbön och bättring - inte deras fattiga!

Nu har Moderaterna enligt gamla testamentet satt ribban för de fattiga - må den obrukbare brinna.

Janne

Inga kommentarer: