måndag, oktober 16, 2017

Skydda Public Service

Oavsett vad den privata marknaden tycker - så tycker jag att det är oerhört viktigt att i en tid med falska nyheter behöver vi  rapportering som inte är beroende av ägare - stat eller privata intressen.

Frågan är om det förslag som nu ligger på bordet faktiskt skyddar mot SD den dag Kent Ekeroth vill 'hantera media' på ett mer effektivt sätt. 

Vi behöver stöd i grundlagen för att public service ska förbli oberoende - vi kan inte ha en ordning där tillfälliga majoriteter kan ändra på spelreglerna och med detta utarma just det som vi för demokratins skull  behöver - ett granskande och en relevant rapportering där vi som medborgare kan tillåtas tänka själva.

Förslaget har sina plus - men också sina absoluta minus - att ett hushåll med flera medlemmar kring samma koppling till nätet och kanske bara en TV - är det rimligt att beskatta varje individ i det hushållet? Just i detta tror jag att public service förlorar de unga och skapar ett motstånd som mer främjar de som inte förstår vad oberoende media kan tillföra.

Med en procentuell fördelning per hushåll och en rimlig avgift så tror jag att svenska folket kan svänga från licens till skatt - samt att man i lag fastställer att vårt public service står fritt från politiken.  

Att enstaka partier redan idag vill sätta fingret på vad som är objektiv rapportering är problematiskt - huka er i bänkarna - kräv grundlagsskydd och en rimlig avgift!

Janne


Inga kommentarer: