torsdag, maj 11, 2017

Det är 15 månader kvar till nästa valI Norge kom man på den lysande idén att faktagranska det man publicerar - jag tycker det är en mer än lovvärd idé - den borde vara självklar i en tid där de inte så faktabundna - vill skjuta in inte bara en kil under stolen - utan helt kullkasta det som är mest sant och få allt att framstå som PK 'lögner'.
För att motverka lögner och kunna skapa en sann debatt anser jag att man måste eftersträva att avslöja alternativa fakta/fake news/lögn - etablerade media borde samverka och låta sin egen rapportering granskas.

Det kan kosta en slant och det kan svida i det ideologiska skinnet - men de värsta amsagorna skulle kanske kunna hamna i det dike de förtjänar?

Med allt fler betalttjänster för att ta del av olika medias rapportering så hamnar jag som individ i en kostnadskris - jag har inte råd att ha flera mediers internetpublicering - Jag tycker personligen man bör som privatperson ha minst fem - två riksspridda - en lokal - två regionala (om de finns).
Själv är jag hänvisad till de 'fria' riksartiklar jag kan nå på tex DN och SvD - jag som fattig kan inte betala den förväntade kronan - jag kan inte delta i debatten fullt ut. Lokalt är det ofta samma sak - digitaliseringen är av godo - men den främjar inte folket. 

Den främjar inte det demokratiska samtalet - tvärtom - de flesta människor hamnar längre bort och vi utanför får sämre relevant rapportering ... jag är fattig eller ung och förväntar mej att viktiga nyheter sprids gratis? Idag kostar det tyvärr att delta i debatten och det på individnivå - det befrämjar inte den kvalitativa journalistik som faktiskt finns - det enda media som vinner är den mindre vederhäftiga spridd via sociala medier - tveksamma bloggar och konstiga nätforum med en riktad agenda.

Är det en bra ordning?

- Nej det tror jag inte etablerade media tycker - jag tror de flesta som har någon som helst makt i mediacirkusen vill se åsikter ventileras och brytas mot varandra. Frågan är hur dels sk gammelmedias rapportering skall kunna göra sej gällande när allmän förväntan är att information skall vara gratis? Svår uppgift - det är inte min uppgift att lösa 'tredje stadsmaktens' dilemma -  det får etablerade fundera över - ni blir tyvärr mindre relevanta ju mer ni stänger er rapportering med betalmodeller - eller?

Jag kan bara ta mej själv som exempel - en artikel jag vill läsa är stängd - för att jag inte har betalat - det var en artikel som handlade om migration - rubriken innehöll budskap och jag ville förstå mer - men Tjii. En annan i nästa media var djuplodande artiklar om svensk sjukvård ... stängd.
Om etablerade media fann en annan betalmodell för oss i skuggan av vederhäftig information/debatt - och därigenom skulle hitta fler läsare - fler som vill delta - skulle inte det berika både ägare och läsare? 

Jag vill tro det - men de utanför - unga och fattiga är idag uteslutna. Visst - jag som gammal kan köpa enstaka pappersnummer av enskilda publikationer daterade vid vissa intressanta datum.
Men det är inte lösningen i ett flöde - det ger inte bakgrund - det ger inte idé om vad som skall ske framåt och varför - det är där i den gråa zonen mellan det som rapporteras och det som bor i orsaken som vi utanför hamnar i antagandets gråa värld. Det är då som obskyra flöden kan bli grund för åsikter som eg grundar sej på antaganden eller medveten desinformation. Självklart har var och en ansvar för hur man själv inhämtar information och kunskap. 

Om etablerade media stänger ute stora grupper från sin kvalitativa journalistik - var hamnar vi då?
Är det så enkelt att vi ska acceptera att information och kunskap bara ska ges till de som har pengar?
Ett sätt som etablerade media kan vinna fler läsare är att öppna sina artiklar som handlar om oss alla (Glöm Zlatan) och faktiskt verka för en granskning av det man själv rapporterar - därför behövs en modell enligt Norge - där man självmant låter sej granskas och detta skapar en nyfikenhet på hur media faktiskt hanterar tex - ränteläge - hot från Ryssland - Turkiet och EU - Nazisternas nya intåg i vårt öppna samhälle.

Media har stort ansvar - jag skulle vilja se minst två bokstäver fyllas med färg - F och B - fakta och balans och det enskilda mediahuset ska inte få ge färgen. 

Nej enligt norsk modell ska vi gå vidare och hylla vår pressfrihet och låta någon utanför, granska och värdera vad som är fakta enligt en skala - sen är det så att man måste värdera balansen, den är svårare - man måste sammanväga fakta med åsikter - inte lätt. Fakta och Balans.
Samtidigt har vi kanske den bästa kår av journalister vi någonsin haft - Media - släpp - åt oss alla.

Janne

Inga kommentarer: