måndag, september 07, 2015

Vi borde se orsak och verkan


"Den stora politiska frågan i Sverige tycks nu vara hur de etablerade partierna ska anpassa sig till Sverigedemokraterna. I själva verket är dagordningen den rakt motsatta och har inte har ett dyft med Sverigedemokraterna att göra. Den handlar om vad vi kan göra för att ta vårt moraliskt bjudande ansvar för de bokstavligen miljontals människor som är på väg att bli offer för ”det tredje världskriget”?"

Så tycker Mats Svegfors - självklart har inte SD med världens gång att göra - de har aldrig brytt sej om annat än sin egen svenska folkdräkt.

Men Mats kanske inte ser hela sammanhanget? Samtidigt så ser han hur stort vårt land är - vi kan bygga fler städer - vi kan bli fler. Men anledningen till det som händer nu är den arabiska våren där så många i bla Syrien hoppades på oss - de i Syrien fredliga demonstrationer som bemöttes med krypskyttar tortyr och förhalanden från regimens sida.

Det utvecklades till ett inbördeskrig - där diktaturer stöttar varann - vad är ett lämpligt stöd till den som vill behålla makt? Vapen och åter vapen - det är där Mats blir blind på de svenska ögonen - 'vi' var där och promotade svensk försvarsindustri - i Syrien! Vi var i X-Jugoslavien och de sista radarstationerna skruvades ihop när kriget redan var ett faktum.

Mats - det är vapen från Väst och Öst som gör det möjligt att förinta medmänniskor - spelar ingen roll hur stort Sverige är - vi sitter på två stolar. Sen vill jag gärna se dej beskriva att det inte bara var judar som dog i Tyskland - det var även romer, det var socialister, det var handikappade - alla som inte passade nazisterna - de dog.

Att bara räkna de som dog i störst antal i Europa är ett misstag - det är dags att sprida våra mänskliga känslor över alla människor - även offren i Kambodja och Indonesien? Kanske blicka en stund på Burma? Vad gör kineserna inom sitt land och vad gör vi med våra samer?

Kris skapar en speciell stämning - men det är alltid kris - i liten eller stor skala - en del blir tydliga och andra finns inte.

Janne

1 kommentar:

Anonym sa...


Lite OT...men Sverige liknar mer och mer ett angivarsamhälle..

"När Gullvi, 71, (fingerat namn) som vanligt gick till sitt oavlönade arbete i Röda korsets butik Kupan i Falun fredagen den fjärde april hade hon ingen aning om att hon har fel värdegrund. Hon hade heller ingen aning om att det var en dag som skulle placera henne i stormens öga. Gullvi har arbetat på ett stort företag i Stockholm. När hon gick i pension flyttade hon till Falun. Hon har arbetat ideellt för Röda korset i nio år och satt också i den lokala styrelsen. Hon gjorde det för att hon är en human människa. För att hon som pensionär råder över sin tid och vill hjälpa människor.

Det var inget särskilt med att en ung invandrare steg in i butiken och pratade med henne. Han brukade komma till Kupan då och då, men det var första gången Gullvi träffade honom. Mannen heter Daban Ibrahim, är 23 år och irakisk kurd. Vad Gullvi inte visste var att han i smyg filmade deras samtal med sin mobiltelefon. Samtalet handlar om ungdomsarbetslöshet och hur man bäst hjälper människor. Gullvi säger att hon tycker att människor ska hjälpas där de är och att i Sverige ska svenska ungdomar hjälpas i första hand. Samtalet går att höra här.

Kriminell invandrare håller förhör

Daban Ibrahim ställer ledande frågor och har en aggressiv ton, som om han håller förhör med Gullvi. Det är uppenbart att han anser att hon och övriga svenskar är skyldiga honom något. Han lägger ut filmen på Facebook och skriver att han “lyckades filma en kvinna som jobbar på Röda Korset i Falun, kolla hur ond och skamlös, hjärtlös äckligt hon uttryckte sig”"

"Det spelar naturligtvis ingen roll ifall Daban Ibrahim skulle ha begått etthundra grova brott. I dagens politiska och mediala dramaturgi är rollerna gjutna i betong. Daban Ibrahim är det självklara Offret, och den ideellt arbetande pensionären Gullvi är Den Onda. Rollfördelningen är intressant och ingalunda slumpmässig. Vi kan känna oss alldeles trygga i att den är uppgjord på högsta nivå. Daban Ibrahim har gjort precis som man ska göra i ett angiverisamhälle: han har i smyg filmat en ovetande person för att sedan ange henne. Intrycket när man lyssnar på det inspelade samtalet är att Daban Ibrahim har velat gillra en fälla.

Det gick ju bra sen, när Röda Korset tog det här på ett bra sätt” säger han belåtet i filmen."

"Röda korset belönar angivaren

Innebörden av “på ett bra sätt” är att Röda korset omedelbart skickar upp två värdegrundsförsedda byråkrater från centralorganisationen i Stockholm. Gullvi kallas till ett “extra styrelsemöte”. Byråkraterna förklarar att hennes uttalanden är oförenliga med Röda korsets värdegrund. Angivaren däremot belönas. Röda korset hoppas kunna inleda ett samarbete med Daban Ibrahim lokalt, och att centralorganisationen kan få använda sig av hans film internt. Gullvi säger upp sig av egen fri vilja. Hon vill inte fortsätta arbeta gratis för en organisation som inte ens skickar ett julkort som tack och som påstår att det är fel på hennes värdegrund."


http://snaphanen.dk/2014/04/27/sondagskronika-angiverisamhallet/