torsdag, april 20, 2017

Bredda det demokratiska underlagetValmanskåren vid 2014 års val bestod av 7 123 957 människor - jag vill öka på med 210 521 nya väljare. Jag vill att vi sänker rösträttsåldern till 16 år. Valmanskåren skulle öka med 2,8%.

Varför? - Ja varför inte? Enligt Ungdomsbarometern har på kort tid intresset för politik bland unga ökat med nära 50% - samtidigt som förtroendet för politiska partier ligger sist på tillitslistan. Sedan byråkratins tillkomst (som fader står ofta Axel Oxenstierna, verksam på 1600-talet) så har vårt politiska system fått en ram att utvecklas i och ibland utanför. Den historieintresserade kan söka på tex Axel Oxenstierna och hittar säkert många intressanta länkar som leder till eget tänkande.

Byråkratin är idag tjänstemannens verksamhetssfär - men det är politikerna som har ansvaret för visioner, lagstiftning,  mm mm. Det är politiken som skall styra hur tjänstemannen utför sitt arbete - vi medborgare måste för att kunna påverka 'systemet' välja vår ståndpunkt i allmänna val för att få till förändringar i den riktning vi själva önskar.

Jag har i något tidigare inlägg hävdat att demokrati är en långsam process - det tar tex tid att finna kompromisser - vägar som blir farbara för fler än majoriteten. Tyvärr så skapar ökande klyftor sprickor i demokratins fasad. Fördelning är en viktig del - utbildning en annan - den splittrade synen på invandring/flyktingmottagande en tredje. Det finns fler - rabblar inte fler.

Att bredda det demokratiska underlaget löser inget av ovanstående problem - på kort sikt - men att bredda innebär att vi 'vuxna' släpper in och välkomnar nytt blod - nya ideer - avvikande tankesätt.

Den ungdom som växer upp idag, har en helt annan möjlighet att söka inspiration, nya tankar - direkt via sitt tangentbord, än vad jag hade under mina gymnasieår. Jag som alla andra på den tiden gick till biblioteket - läste dagspress - köpte pocketböcker - såg på EN TV kanal - lyssnade på Ekot och lyssnade på rykten förmedlade i uppehållsrummet ... Det fanns fake news även på den tiden!

Nå - varför tycker jag att en 16 åring är 'mogen' att få rösta i allmänna val? Handen på hjärtat - hur mogen är du själv varandes över 18 år - och sen intill din död mogen - är du så faktaspäckad att du är en mer lämpad del av valmanskåren? Frågan får hänga i luften.

Man ska lära hela livet sägs det - från 7 års ålder påbörjas skolplikten och med gymnasiet medtaget så är en ny medborgare bland oss övriga vid ca 18/19 år. Efter tolv år i skolan så undrar jag om en enda ung människa kan sätta Axel Oxenstierna i ett sammanhang som hänger ihop med vår egen tid?

Jag kan det inte - just därför finns det i vår digitaliserade tidsålder så stora möjligheter för skolan och det parlamentariska systemet att skapa ett sug efter kunskap - "hur hänger den där gubben ihop med hur det ser ut idag?" Det borde vara en våt dröm för varje historielärare - SO lärare - även en mattelärare skulle få ett nytt spännande underlag för statistik. NO läraren får chansen att placera landvinningar inom medicin på en tidsaxel - får också utrymme att prata om problemen idag med resistenta bakterier mm mm.

Jag vill tjata in de unga under demokratins flagga för att motverka alla avarter - jag vill inte se radikaliserade skoltrötta som väljer hatet framför kunskap. Som väljer bort kunskap och insikten om de egna rättigheterna - möjligheterna.

Skolan kan skapa en nyfikenhet på det egna samhället och världen - ordningen och påverkansmöjligheterna genom ett material som baserar sej på historiens flöde snarare än nutid - var vi kommer ifrån - vart vill du åka?

Ge de unga möjligheten att undersöka sin plats i historien - den platsen springer ur deras föräldrar och de före dem släktled för släktled - vi behöver knyta an till våra unga över generationsgränser - nationer - jag själv är ingen världsmästare ... Men ge unga från 16 år ansvar att välja själva - dom förstår ansvaret långt bättre än många av oss vuxna.

Just idag kom skolkommissionen med sitt betänkande om hur man ska skapa en mer jämställd skola. Kritiken mot - den handlar mest om det sk 'lotteriet' (undrar själv i numerär hur många platser det kan handla om?) - kritiken kommer främst från lägret där major Björklund bär sin egen märkliga fana mot vetenskap och beprövad tillämpning (mannen har blandat ihop olika studier - men tycker sej själv ha rätt) - tur att han aldrig haft ansvar för vården ... men illa nog att han under så lång tid fått räkna pinnar i de ungas muckarkam från skolan - en katastrof för demokratin - en tulipanabädd för de unga som bara ska klara ordningsbetyg och 1+1=? och stava rätt?

Skolan ska ha fler mål - skolan är för viktig (L) - ni behöver släppa fram de som faktiskt vill befrämja det ni själva sätter i förarsätet - den enskildes egna tänkande - ska de unga idag vara nöjda med det?

Själv vill jag se ett samhälle där vi alla kan prata med alla - då gäller det att få med sej så många som möjligt - krympa klyftorna. Jag vill se att toleransen ökar och att de extrema grupperna tvingas färga upp och inte får utrymme för sin nidbild av våra gemensamma villkor.

Men för att vi ska kunna motverka det mörka, så måste vi alla ta ett delat ansvar hand i hand med våra barn - barnens skolböcker borde ramla ned i allas brevlådor - barn som vuxna - på alla nödvändiga språk - vi behöver alla lära hela livet och vi befinner oss i en fixering vid där vi är i nuet  - utan fäste bakåt - men med brist på vision framåt.

Brynäs vann match tre i SHL - glad är jag trots att jag håller på Ske-å ...

Janne

Inga kommentarer: