söndag, september 01, 2013

Säkerhetsrådets hopplösa konstruktion


Det enda säkra med säkerhetsrådet är att det förlamas av vetorätten.

Fem länder - Kina, USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland, har som permanenta medlemmar möjligheten att blockera förslag till resolutioner. Totalt består säkerhetsrådet av 15 länder där tio roterar vartannat år.

Hela konstruktionen leder till att stormakterna mer eller mindre kan strunta både i andra stormakter som icke  permanenta medlemmar. Säkerhetsrådets portalparagraf ”upprätthållande av internationell fred och säkerhet” ekar synnerligen tom för folket i Syrien.

Stormakterna har sett till att FN inte är ett instrument för små stater och har nogsamt sett till att man i allt väsentligt kan pådyvla mindre stater sin egen vilja. Det enda vettiga ur ett demokratiskt perspektiv är att man avskaffar säkerhetsrådet och genomför omröstningarna direkt i generalförsamlingen. För mej är det obegripligt att stormakter pga av militär kapacitet ska ha någon form av företräde? Att i kraft av militär styrka så ska man i säkerhetsrådet kunna ta ansvar för fredlig lösning av konflikter? Samma stormakter står för den största vapenexporten i världen - allt blir lite absurt.

USA anför gasattacken i Syrien som ett legitimt skäl för att ingripa militärt, Ryssland och Kina säger nej - varför Ryssland och Kina säger nej vet inte jag till fullo - det är i första hand vad som sägs i USA som rapporteras här i Sverige. Vad tycker tex Indien? Brasilien mfl?

-Ja jag vet inte, men jag skulle gärna vilja få en mer nyanserad rapportering från hela världen.

Media talar om hur David Cameron 'förödmjukas' av sitt eget parlament - mycket märklig syn - för att man i demokratisk ordning följer omröstningens resultat och inte egenmäktigt går sin egen väg?

Samma sak säger man nu om Obama som vill låta kongressen rösta - var det inte det demokratin var till för? Att man genom majoritetsbeslut ska vara med och ta ansvar?

Jag undrar lite över medias syn på demokrati ... 

Jag efterlyser en bredare rapportering främst från SVT och SR. Sen kanske journalisterna hos nämnda media ska fundera över hur de beskriver demokrati och får gärna svara på frågan:

- Hade Cameron varit en bättre demokrat om han gått förbi sitt eget parlament?

Janne

Inga kommentarer: