onsdag, mars 21, 2012

Nobels fredspris - en stilla bön om fred till vem som helst


Såg ni programmet 'En bok en författare' där juristen Fredrik Heffermehl berättar om sin bok "Nobels fredspris – visionen som försvann"?
Fredrik Heffermehl berättade på ett väldigt inspirerande sätt varför han skrivit boken och det kändes betryggande att Länsstyrelsen i Stockholm skulle granska Fredskommittén i Oslo. Som jag tolkade denna åtgärd handlade det om att man skulle granska om kommittén följt Nobels testamente.

Enligt Alfred Nobels testamente ska fredspriset delas ut till:
"den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande
och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande
och spridande af fredskongresser".


Fredspristagarna ska utses
"af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget.
Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet
afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet
sålunda att den värdigaste erhåller priset,
antingen han är skandinav eller ej".


Men enligt DN säger Mikael Wiman:
"Länsstyrelsen går inte in och värderar enskilda prisbeslut. Dels kan man inte få fram underlaget, dels finns inte kompetensen. – Just fredsarbete kan vara svårt att precisera vad det är. Det kan finnas många åsikter om det"

Om länsstyrelsen ser till att Barak Obama erhöll priset och lägger Obamas realpolitik bredvid Nobels testamente så behövs inget underlag. Obama fick sitt fredspris i förskott och väl president så ökade han genast sin trupp i Afghanistan. USA har utfört minst 140 attacker med drönare. Man har mördat en amerikansk medborgare i Jemen - utan rättegång. Redan här inser man att något gick snett oavsett vad man har för politisk vilja/åsikt - priset till Obama kan rimligen inte ligga i linje med Nobels vilja.

"Men kunskapen om vad som är fredsarbete ska fredskommittén ha och det är de som beslutar, det var Nobel tydlig med, säger Wiman."

Nu blir det viktigt att läsa Fredrik Heffermehls bok. Han pekar nämligen på den politiska situation som rådde vid den tid priset instiftades och den förändring som sedan skett. Jag ska läsa boken - gör det du med, för visst vore det skönt om värdet av Nobels fredspris revalverades och utplånade det hån priset över tid har devalverats till?

– Om Länsstyrelsen inte har jurister som behärskar tolkning av testamenten så är jag rätt övertygad om att Advokatsamfundet skulle kunna trumma ihop en frivillig skara som kan utvärdera Fredrik Heffermehls bok och bedöma om den utgör underlag för saklig kritik.

Ett fredspris måste vara entydigt och ges till strävan efter fred - inte för att man först startar krig och sen avslutar det av en eller annan anledning.

Janne
Inga kommentarer: