fredag, mars 20, 2015

Drev mot Margot Wallström?


Hela debatten kring svensk vapenexport har plötsligt hamnat i knäet på utrikesministern - hennes befattning har inte till uppgift att avgöra vem som ska få handla i den svenska vapenbutiken.

Detta vet hela mediakåren och det vet även Saudi - men nog faan hamnar hon i blåshålet? Hur gick det till? Är det för att hon är kvinna och uttrycker sej rakt på?

Vi har både en statsminister, en försvarsminister och många fler som kan klä skott för det Margot Wallström som individ konstaterar åt oss alla:

'Saudi piskar sitt eget folk enligt medeltida regler' och det tycker folkflertalet är sant och detta oavsett om man är för eller emot export av vapen till diktaturer.

- Inte ens Saudierna förnekar det, utan hänvisar till att det finns en sanning given av gud och att vi andra inte har läst rätt ... men samtidigt ska samma Saudiska stat utnyttja vår vapenteknologi trots att vi inte ser på mänskliga rättigheter på samma sätt - snurrigt?

Det är i denna smala gränd som makthavarna i Saudi försöker skjuta in sin kil och få andra diktaturers makthavare med sej (dom lyckas så länge vi inte lyssnar på oppositionen inom deras länder) - deras eget folk följer inte i det ledbandet och knappast folken i andra länder som förslavas av sina repressiva ledare.

Folken i de här länderna vet att de är förtryckta och de vet att GUD inte är den som förtrycker. 

Folken vet att det handlar om makt och pengar och absolut inte om religion och allra minst om islam.
Därför är det viktigt att media och alla fria krafter som verkar för ett fritt ord och mänskliga rättigheter, faktiskt är med och motverkar drevet mot en enskild individ och i detta fall Margot Wallström, som tack och lov låtit bladet falla.

Det är bara att titta på vilka konventioner som Saudi och andra diktaturer har skrivit på för att kunna medverka i FN - sen kan resan göras så lång som behövs - argument inom ramen för en global värld borde funka.

Ännu en gång så undrar jag var övriga vapenexportörer står - USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien mfl (jag undantar två, Ryssland och Kina - två hårdföra stater som tycker demokrati är trist) - även här kan media bidra - men på något märkligt sätt så hamnar svenska media i inhemska i förväg redigerade intervjuer av ofta rätt ointressanta tyckare, dessa ger sällan något nytt i ämnet. Känns magert!

Kanske Margot Wallström behöver kapa skallen på en å annan journalist med en motfråga - 'Vad tycker Merkel om sin relation till Saudi - har ni kollat det?'
Tyska folket är inte glada åt exporten - det vet jag - men belyser media det?

Saudi får ostraffat slå säljaren medvetslös med sin plånbok och vi som är folket får inte välja - det ska Wallenberg med anhang ha rätten att göra?

Frankrike som allt mer förvandlas till en häxkittel stående mot muslimer och judar - dom om några borde väl riskera piskrapp från den islamiska världen?

I Sverige har Saudi finansierat ett antal moskébyggen - att de inte kunnat vara med och påverka vår syn på islam är bara gripet ur luftiga moln - snarare är det väl så att alla religioner får finnas inom våra gränser under förutsättning att svensk lag gäller - är det så i Saudi - religionsfriheten står stark?

Vi MÅSTE få ha en demokrati där man har rätt att även om man är utrikesminister, uttrycka det som alla redan vet - diplomati är vackert - men det kokar hela tiden ned till det som vi alla förstår och vetat minst lika länge som våra makthavare - är det så i Saudi?

De 100 prinsarna vet precis vad vi pratar om - dom har levt i väst och de vet vilket helvete deras eget folk har.

Håll ut Margot Wallström - drevet ska bort och sakfrågan ska fram.
Du som läser det här kan väl vänligen skicka en länk till din tidning och jag uppmanar till ett nationellt upprop för religionsfrihet för att vi ska kunna visa prinsarna att de får vara muslimer även när de vill köpa våra vapen och alla andra vapenköpare som omfattas av religiösa dubier - bara man som nation följer de avtal om mänskliga rättigheter man som stat skrivit på inom FN.

Janne


2 kommentarer:

Anonym sa...

Nej , det är lätt att säga att Wallström är utsatt för ett drev, men min uppfattning är att så inte är fallet. Visst borde Löfven ställa sig framför Wallström och ta ansvaret men här visar tyvärr inte Löfven på tillräckliga ledaregenskaper. Vad Löfven sagt var; det är tråkigt. Det är allt.

Wallström visar tyvärr, tillsammans med resten av UD på en alarmerande kompetensbrist. Om man väljer att fördömma Saudi, med all rätt, så gör man en risk och konsekvensanalys först. Vad vi ser nu, är resultatet av att man inte gjorde det. Det som är på väg att slås ut just nu är de svenska företag som finns på den saudiska marknaden som inte har något alls med vapen att göra.

Den här risken fanns från början. Om man hade haft ett proffessionellt förhållningsätt så hade man förstått att det är en tidsfråga innan affärsvisumen ryker.

Man kan få samma effekt med det man vill uppnå med det som Wallström INTE uppvisat. Det kallas diplomatiskt finlir. Nu är det egentligen en katastrofal situation vi hamnat i. Okänslighet, okunnighet och att regeringens strategi att nå en plats i säkerhetsrådet har förblindat många.

Igår lyssnade jag på interpellationsdebatten där Wallström säger jag kritiserar naturligtvis inte islam och i nästa mening gör hon detigen. Förvisso kan inte alla innebörden av islam, men det finns expertis att tillgå på UD...eller?

Nej det har ingenting med genustillhörighet att göra. Wallström, tillsammans med UD och LÖfven visar på stor inkompetens. Är man utrikesminister kan man inte bedriva varken plakatpolitik, leka aktivist eller SSU:are. Det fungerar inte.

Platsen i säkerhetsrådet är borta. Och borta är de civila affärskonrakt som vanliga svenska arbetare kunnat glädja sig åt, bara för att man inte tänkte...först.

Hälsningar

Peter Norlin

Jonny sa...

Nej, det pågår inget drev. Däremot är detta ännu ett exempel på hur makalöst inkompetent den rödgröna regeringen är. Diplomati är uppenbarligen inte något som man klarar av och som kan läggas till listan av regeringens svagheter.

Du skriver "Folken i de här länderna vet att de är förtryckta och de vet att GUD inte är den som förtrycker. Folken vet att det handlar om makt och pengar och absolut inte om religion och allra minst om islam."

DU uttalar dig om vad FOLKET i länderna har för åsikt i frågan...

Religion som har inflytande över hur ett land styrs och makt över medborgare innebär just förtryck (sett genom vårt västerländska demokratiska samhälles ögon).

Islam innehåller dessa lagar och regelsystem, det är "guds lagar" man följer, det står i klartext, det rör sig inte om tolkningar.

Kristendom och Judendom har liknande odemokratiska vedervärdiga regelsystem som kan kallas medeltida om man vill vara snäll. VI har valt att skilja stat och kyrka åt steg för steg och minska kyrkans mäns inflytande över samhället.

Låt oss hoppas att de som lever i muslimska länder gör samma sak i framtiden men det är deras väg, inget vi kan tvinga dem till.

Märkligt är att regeringen tar denna strid mot just Saudiarabien/Islam, varför då inte vara konsekvent och ta den generellt sett mot alla diktaturer och avbryta all handel med alla diktaturer som t.ex Kina etc... som bryter mot mänskliga rättigheter på vidriga sätt.

Kostnaden för att var moraliskt rakryggad skulle bli enorm för det svenska samhället men det är det väl värt, eller ?

Om den Saudiarabiska regimen faller för att den inte kan försvara sig så kommer hela regionen att kastas in i ett blodbad mellan sunni och shia muslimer som får dagens blodbad vi ser över hela vårt klot där dessa muslimska sekter bekämpar varandra att te sig som vänskapliga småbråk...

Du skriver "De 100 prinsarna vet precis vad vi pratar om - dom har levt i väst och de vet vilket helvete deras eget folk har."

Du menar att leva under Islams regelverk är ett helvete ?
Ja för mig och dig vore det, men kanske inte för en muslim...