måndag, juli 22, 2013

Vill Israel ha fred eller makt?


Israel är intresserade av 'fred' - men bara på sina egna villkor. Benjamin Netanyahu räcker inte ut handen, Han förbigår att Israel är en ockupationsmakt och att man under alla år har struntat i ALLA de resolutioner som faktiskt utfärdats av FN. Det blir så tydligt vad fred eg är för Israel då man hör honom säga det här:

"Benjamin Netanyahu said his two principal goals in the negotiations would be maintaining a Jewish majority in Israel and avoiding creation of an Iran-backed “terrorist state” on its borders.

"Our negotiating partners will have to make concessions that enable us to preserve out security and crucial national interests," he explained to his cabinet at a Sunday morning meeting."

Det betyder tex att Palestina ska acceptera främmande trupp på sin egen mark - det innebär att man ensidigt ska avstå territorium till Israel. Den dag man i Washington förstår hur hopplös denna syn på 'fred' egentligen är och samtidigt vill ha framgång på marken - då finns inga hinder för en fred som eleminerar Hamas som maktfaktor och ett uteslutande av Iran som hot. Det är bara för USA att titta på 1967 års gränser och lägga förslagen från palestinierna på markutbyte för att inse att det är vettigt! Det är där förhandlingarna ska börja!

När det gäller korruption i de palestinska områdena och Hamas diktatur - så kanske Israel ska sätta fokus på sin egen - röja framför egen trapp innan man anklagar andra?

Här kan EU spela en viktig roll - det senaste ställningstagandet kan vara en bit i detta - hoppas man kan följa upp blockaden mot de ockuperade områdena... och kliva in med skuldran mot och tackla 'BigBrother' - det behövs en debatt på en helt annan nivå - regionen måste få fred där det är möjligt. Det finns så många pyrande härdar att OM man lyckas skapa ett klimat där två parter vinner så tar man luften ur Hizbola Iran och många fler ... Putin tex? Vore inte det härligt?

Den vackra morgon man får höra Benjamin Netanyahu berätta hur mångkulturellt Israel faktiskt är och han tillstår att man inom Israel har mer än en miljon araber med israeliskt pass och tillstår att välutbildade israeler drar iväg för att finna trygghet och utveckling någon annanstans - att de judiska extremisterna håller på att sänka Israel - dom för ju inte precis utvecklingen framåt...

- Den dagen som Benjamin Netanyahu slutar citera ur en tora (gjorde han i FN) och faktiskt finns för flertalet i den sanna verkligheten - då finns det en chans! Jag hoppas!

JanneInga kommentarer: