onsdag, augusti 28, 2013

Modigt av tjänstemännen på skolinspektionen


"Hörnberg menar att beslutet blir en sorts kollektiv bestraffning av skolans elever. 
– Vi har kanske 199 elever som är totalt oskyldiga och som är otroligt kamratliga och som älskar sin skola" 
 
Hörnberg har helt fel och ändå rätt - det är inte eleverna som straffas kollektivt. Det är de vuxna som bestraffas kollektivt. Ledning, personal och föräldrar som inte kan/vill/förstår hur en mänsklig miljö ska utformas.

- Att fåtalet elever sätter pressveck på förstaårselever kan knappast bibringa en syn på mänskligheten som något att bevara?


Janne

Inga kommentarer: