tisdag, augusti 06, 2013

Vem äger debatten - ägarna eller Croneman?


Den som läser Croneman med en tillräcklig kontinuitet är säkerligen en läsare som drar andra slutsatser än Viktor Barth-Kron.

Croneman i mina ögon har satt en ära i att provocera åt vilket håll som helst - så redan där är den gode Croneman desarmerad. Över tid måste man ha en linje, ett budskap och kanske i bästa fall ett mål.

Vad är Viktor Barth-Krons mål? Att bemöta och fördjupa risken av ett slätstruket förhållande mellan media och makten? Nej Viktor Barth-Kron tar fasta på Mr Croneman och inget annat - är inte det att sno mediautrymme åt en liten virvel i det berömda vattenglaset?

Kanske det hade blivit mer intressant om Viktor hade struntat i krönikan som sån och istället gjort det han begär av Croneman?

Ni två har samma uppdragsgivare och att ledningen skulle släppa fram en debatt om vad media faktiskt gör, är ju tyvärr osannolik. Önskvärd - men en våt dröm för en demokrat.

Mediautrymmet är bevarande och kritiken mot de egna strukturerna är obefintlig. Krönikor och debattsidor blir ett ihåligt alibi för en fri debatt - debatten som sker på riktigt måste komma ur mediernas egna led - då visar ägarna att det finns en vilja att släppa fram debatt - så är det inte idag i ljuset av NSA och FRA.

På debattsidorna lämnas debattören ensam - ingen ärlig uppföljning från någon redaktion - dags att tänka om DN.

Våga föra debatt och fördjupa underlaget för demokratin - sluta knyta en 'Croneman krönika' till begrepp som har med nödvändig debatt att göra. För debatten på egen hand! Cronemans krönika gjorde lite nytta iaf för mej ...

Janne

Inga kommentarer: